Hjælperordninger – serviceloven § 96 og § 95

Borgerstyret Personlig Assistance – kontant tilskud til ansættelse af hjælpere.

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse og/eller afgørelses-kompetence inden for et af disse områder, eller måske begge områder, så er dette kursus relevant for dig! Både hvis det er en ny funktion i din opgaveportefølje, og hvis du har lidt erfaring indenfor området.

Vi kommer godt rundt om alle de relevante områder og inddrager den viden Jesper Jarl har fået efter 25 års erfaring med rådgivning i bl.a. DUKH, VISO og Dansk Handicap Forbund.

I løbet af dagen kommer vi godt rundt om reglerne på områderne. Vi vil drøfte snitflader mellem § 96 og § 95, samt snitflader til anden lovgivning.

Du får mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte de problemstillinger, du møder i dit daglige arbejde.

Derudover vil der i løbet af dagen være fokus på sagsbehandlingen, og på hvordan du kan være med til at sikre et godt samarbejde med borgeren.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Sagsforløb, herunder helhedsvurdering
  • Betingelser og personkreds
  • Udmåling af hjælp
  • Udmåling af tilskud (overordnet)
  • Hjælpere, herunder hvad må de og hvad må de ikke
  • Arbejdsredskaber i forhold til hjælpemidler
  • Afgørelse, opfølgning/tilsyn

Tid og sted
9-16

2. maj 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
23. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Jesper Jarl, special konsulent

Pris
2.595 kr. + moms