Hjælperordninger – serviceloven § 96 og § 95

Borgerstyret Personlig Assistance – kontant tilskud til ansættelse af hjælpere.

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse og/eller afgørelseskompetence inden for et af disse områder, eller måske begge områder, så er dette kursus relevant for dig! Både hvis det er en ny funktion i din opgaveportefølje, og hvis du har lidt erfaring indenfor området.

I løbet af dagen kommer vi godt rundt om reglerne på områderne. Vi vil drøfte snitflader mellem § 96 og § 95, samt snitflader til anden lovgivning.

Du får mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte de problemstillinger, du møder i dit daglige arbejde.

Derudover vil der i løbet af dagen være fokus på sagsbehandlingen, og på hvordan du kan være med til at sikre et godt samarbejde med borgeren.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Sagsforløb, herunder helhedsvurdering
  • Betingelser og personkreds
  • Udmåling af hjælp
  • Udmåling af tilskud (overordnet)
  • Hjælpere, herunder hvad må de og hvad må de ikke
  • Arbejdsredskaber i forhold til hjælpemidler
  • Afgørelse, opfølgning/tilsyn

Tid og sted
9-16

24. april 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

Underviser
Susanne Lund, DUKH

Pris
2.595 kr. + moms