Opkrævning af kontanthjælpskrav

Er du ny medarbejder og arbejder med opkrævning samt bortfald af tilbagebetalingspligtigt kontanthjælpskrav, så bliver du efter dette kursus i stand til at:

 • Afgøre om et krav er retskraftigt (om det kan opkræves/inddrives)
 • Fastsætte en afdragsordning
 • Forlængelse af bortfaldsfristen?

På dagen kommer vi ind på alle relevante problemstillinger inden for området, så du står godt rustet i dit daglige arbejde.

Kan kravet opkræves eller skal det omkonteres til bevilling?

 • Hvad er kravene i lov om aktiv socialpolitik?

Gennemgang af lovgrundlaget for opkrævningen

Grundlaget for fastsættelse af afdragsordning

 • Hvem er undtaget?
 • Indtægtsgrænserne
 • Krav til afgørelsen
 • Særlige forhold
 • Indtrædelse i overskydende skat
 • Inddrivelse af kravet gennem Skat
 • Oversendelse af misligholdt fastsat afdragsordning
 • Kan kravet oversendes før fastsættelsen?

Bortfaldsregler/forældelse for kravet

 • Hvordan er reglerne, når der er fastsat en afdragsordning – og hvordan er reglerne, hvis der ikke er fastsat en afdragsordning?

Tid og sted
9.00-16.00

 

Underviser:

Stina Bisgaard, Kalundborg Kommune

Pris:
2.395 kr.- plus moms