Fagkurser gennemfører kurser i tolkning og forvaltning af den lovgivning, som du beskæftiger dig med i dit daglige arbejde. På kurserne får du den seneste viden inden for dit område på et højt fagligt niveau.

Vi afholder bl.a. kurser inden for følgende områder:

  • Jobcenteret
  • Ydelseskontoret
  • Borgerservice
  • Udlændinge
  • Pension, handicap og ældre
  • Opkrævning
  • Socialbedrageri
  • Børn og unge

Kurserne gennemføres af undervisere, der alle er nøglepersoner inden for deres fag og som har flere års erfaring med faglig formidling.

De fleste kurser er åbne kurser, men ønsker du et kursus for din egen målgruppe, kan vi også arrangere det.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på et fagkursus!