Lisbet Klietsch, giftefoged

Jeg har været giftefoged siden 2018 og jeg beskæftiger mig udelukkende med administrationen og afholdelser af vielser. Dvs. at jeg varetager alt vedr. en vielse fra start til slut. Siden 2022 har jeg været underviser hos Fagkurser. Tidligere har jeg oparbejdet værdifuld erfaring gennem 10 års ansættelse i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset). Her var mine primære opgaver udstedelse af opholdsbeviser til EU-statsborgere samt vejledning om familieretlige forhold.