Hovedloven

Kurset udskydes, da der endnu ikke er fremlagt noget lovforslag!!!


En helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Den nye hovedlov forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag, men aftaleparterne har et fælles mål om, at det skal være nemmere at koordinere og sammensætte indsatser på tværs af sektorlovgivningerne. Lov om en helhedsorienteret plan skal give kommunen redskaber til at koordinere og prioritere indsatser for borgere og familier med komplekse problemer. Loven skal bl.a. bidrage til:

  • At antallet af sagsbehandlere og kontaktpersoner begrænses mest muligt, hvorefter at borgeren har en fast kontaktperson
  • At der udarbejdes en sammenhængende plan på tværs af sektorer
  • Understøtte lokalt tilpasset løsninger som sikre en helhedsorienteret indsats

På kurset gennemgår vi de relevante love, som efter gældende regler er i spil i forhold til borgere med komplekse problemer. De relevante forvaltningsretlige regler og retssikkerhedsmæssige overvejelser vil også blive gennemgået. Kurset vil også indeholde konkrete cases fra bl.a. Frikommuneforsøget, hvor 9 kommuner har været fritaget for at udarbejde sektorspecifikke handleplaner.

Tid og sted

2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
2022, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Birgitte Westphal Ovesen, jurist og socialrådgiver, Afdelingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.395 kr. + moms