Fra ung til voksen!

Overgangen fra barn til voksen indebærer også et vanskeligt skift i den retlige regulering af den unges forhold. Kurset tager sigte på at beskrive denne overgang. 

Vi tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i forbindelse med overgangen. En væsentlig del af dagen drejer sig om regler om efterværn, herunder målgruppe for efterværn, indsatsen i efterværnet og genetablering. Også refusionsreglerne i efterværnet gennemgås. 

Vi behandler også overgange for børn, der har sager i socialforvaltningen, uden at betingelserne for efterværn er til stede. Hvilke forpligtelser har kommunen for den unge før det fyldte 18. år, og hvilke forpligtelser er der, når den unge fylder 18 år. Denne del af kurset tager udgangspunkt i forskellige praktisk forekommende eksempler. 

De kriminelle unge får et særligt afsnit, herunder unge i ungdomssanktion, som strækker sig ud over det fyldte 18. år.

Tid og sted
Kl. 9-16

24. oktober 2019, Scandic Roskilde
6. november 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Allan Ramsgaard, Cand. Jur., Juridisk chef i Aalborg Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms