Enkeltydelser og personligt tillæg

I flere kommuner behandles ansøgninger om enkeltydelser og ansøgninger om personligt tillæg til pensionister i samme afdeling. Nogle af begreberne i de forskellige lovgivninger er de samme, andre er ikke. Dette kursus er for dig, der behandler begge former for ansøgninger.

Undervisningen tager udgangspunkt i Lov om Aktiv Socialpolitiks (LAS) regler §§ 81, 81a og 85, og tilsvarende bestemmelser i integrationsloven, samt Pensionslovens § 14, stk. 1 og Lov om Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2.

For hvert område kommer vi også ind på bestemmelserne om tilbagebetaling og administration. Ankestyrelsens mange principafgørelser anvendes i undervisningen. Kursusdagen vil bl.a. omhandle:

Personligt tillæg

Hvornår er en pensionists økonomiske forhold særligt vanskelige?
Hvad er en rimelig og hvad er en nødvendig udgift
Den økonomiske vurdering, herunder formue
Forskel på at være gift og samlevende
Det konkrete og individuelle skøn
Udgifter påtaget efter anden lovgivning

Løbende personligt tillæg (supplement)

Enkeltydelser LAS § 81 og 81a (Integrationsloven § 35)og hjælp til flytteudgifter efter LAS § 85 (Integrationslovens § 39)

Betydningen af ”ændringer i forholdene”, begrebet ”en rimeligt begrundet enkeltudgift”
Vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, formuevurdering og den økonomiske vurdering
Hvornår der undtagelsesvist kan ydes hjælp til forudsigelig udgift
Begrebet udsættelsestruet, målgruppen for hjælpen mm.
Boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring, flytning til udlandet, hvilke udgifter er omfattet af §85

Tid og sted
KL. 9-16

18. november 2019, Quality Hotel Høje Taastrup
17. november 2020, Hotel Hedegaarden Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Faglig Konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms