Særlig støtte efter aktivlovens § 34

Dagen henvender sig til dig der bevilliger og laver opfølgning på særlig støtte. Både dig der er ny på området og dig som har brug for et brush-up. Vi gennemgår loven og arbejder med praktiske eksempler. På dagen kommer vi b.la. ind på:

·   Personkredsen – hvem er omfattet og hvem er ikke omfattet

·   Grænsebeløbet – hvad er grænsen for hvad borger selv skal afholde af boligudgifter

·   Nettoboligudgiften – både for lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger

·   Rimelig billigere bolig – hvad er en rimelig bolig og hvornår må der beregnes ift. billigere bolig

·   Indtægtsreduktion – borgers sats efter LAS § 22-25

·   Loftet over særlig støtte – herunder den hidtidige nettoindtægt

På dagen ser vi også på kontanthjælpsloftets betydning for § 34 for borgere der modtager ydelser efter LAS § 22-25 samt formuereglerne og deres betydning for borgere på andre ydelser end LAS § 22-25.

Tid og sted
9-16

3. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
10. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Ulla Rosa Jensen, Fagspecialist i Holbæk Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms