Særlig støtte efter aktivlovens § 34

Har du brug for at vide, hvordan du beregner særlig støtte, er dette kurset for dig. Er du ny på området eller har du erfaring, kan du få øvelse i, hvordan du helt konkret beregner særlig støtte via praktiske eksempler. Vi kommer selvfølgelig også ind på den lovgivning, der gælder for området – herunder gennemgang af de vigtigste principafgørelser fra Ankestyrelsen. På dagen kommer vi ind på:

  • Hvem kan modtage særlig støtte?
  • Hvordan beregnes den særlige støtte på baggrund af borgerens nettoboligudgifter, grænsebeløb og hidtidige nettoindtægter?
  • Hvilke udgifter/indtægter kan medtages i opgørelsen af nettoboligudgifterne?
  • Hvordan beregnes grænsebeløbet?
  • Hvordan opgøres den særlig støtte på baggrund af minimumsreglen til borgere, der ikke har forsørgelsespligt overfor børn?
  • Hvilke særlige regler er der i forhold til borgere, der modtager integrationsydelse?
  • Hvornår nedsættes den særlige støtte til max-dagpenge?
  • Hvordan opgøres den tilbagebetalingspligtige terminshjælp, når borgeren bor i ejerbolig?
  • Hvem udbetaler særlig støtte?

Tid og sted
KL. 9-16

8. juni 2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
20. juni 2022, Hotel Hedegaarden i Vejlee

Underviser
Claus Hansen, Fagkonsulent Gribskov Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms