Opkrævning af kommunale krav – grundlæggende

Er du ny medarbejder og arbejder med opkrævning af kommunale krav fra f.eks. ejendomsskat, boligindskudslån, daginstitution, skolefritidsordning, så bliver du efter dette kursus i stand til at vurdere om:

·         der kan ske modregning/indtrædelse i overskydende skat eller fremtidige ydelser
·         et krav er forældet

Vi vil i løbet af kursusdagen komme ind på:

·         Indgår vi aftaler eller oversender vi blot kravet efter rykkerskrivelse?
·         Betalingskrav/tilbagebetalingskrav – er der forskel på opkrævningen af disse?
·         Kontanthjælpsmodtagere – fradrag i fremtidige udbetalinger
·         Klagevejledning v/ modregning/fradrag
·         Modregning i overskydende skat
·         Inddrivelse af kravet gennem Skat
·         Oversendelse – hvad bør vi oplyse om?
·         Hvornår forældes kravet?
·         Afbrydelse af forældelsen

Hvis du indsender anonymiserede praktiske problemstillinger fra din dagligdag vil vi inddrage disse i kurset. Vi håber hermed at du vil være med til at udfordre undervisningen og dine kolleger.
Tid og sted
9.00-16.00

Efterår 2021

Underviser:

Stina Bisgaard, Kalundborg Kommune

Pris:
2.395 kr.- plus moms