Vind dine sager!

I 2020 behandlede Ankestyrelsen 23.596 sager som klageinstans indenfor det sociale område, heriblandt indenfor serviceloven, aktivloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Omgørelsesprocent var i 2020 på 29,3 procent – fordelt på 11,6 procent på sager der blev omgjort/ændret og 17,6 procent på sager der blev hjemvist. Det er bekymrende, at der i næsten hver tredje klagesag findes fejl eller mangler, der gør at en sag enten ændres/omgøres eller hjemvises til fornyet sagsbehandling. Det endelige tal på landsplan i afgørelsessager, der ikke ender som en klagesag kendes ikke, men Ankestyrelsens tal er formentlig kun ’toppen af isbjerget’.

Det med at læse og forstå love og regler er ikke altid nemt, selvom det er den vigtigste reference for alle, der arbejder med sagsbehandling, rådgivning og vejledning inden for det offentlige system. Lovgivningen er desværre ikke altid lige klar og overlader det ofte til læseren at fortolke bestemmelserne, hvilket giver forskellige afgørelser i enslydende sager – ofte til stor frustration for borgerne. På dette kursus træner vi evnen til at læse og forstå love og regler og omsætte reglerne til praksis. Ved brug af praksisrelevante øvelser skærpes din evne til at læse loven og dermed ’vinde dine sager’!

  • Grundøvelser i at læse og forstå – teste det, du tror, du har forstået
  • Træning i at skille en lovtekst ad og analysere den
  • Det juridiske hierarki – hvordan er principperne og hvad betyder de?
  • Hvordan søger og finder du de referencer, du skal bruge?
  • Værktøj til en metodik og fremgangsmåde når du sidder med flere forskellige relaterede regler
  • Masser af konkrete eksempler fra sagsbehandlingens hverdag
  • Tag egne eksempler med på regler, der er svære at forstå

Tid og sted
9-16

15. marts 2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
14. marts 2022, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.695 kr. + moms