Vind dine sager!

I 2018 havde Ankestyrelsen som klageinstans en omgørelsesprocent på 30 procent – præcis den samme som i 2017. Det er de største omgørelsesprocenter i hele den periode, hvor Ankestyrelsen har haft ansvaret for klager på social- og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede sager, som er enten hjemvist, ændret eller ophævet.

Alt for mange sager i landets kommuner bliver således omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser. Børne- og socialminister Mai Mercado siger i den forbindelse:
’Kommunerne kan og skal gøre det bedre end i dag, hvor omgørelsesprocenterne er så høje. Det er helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort.’

Det med at læse og forstå love og regler er ikke altid nemt, selvom det er den vigtigste reference for alle, der arbejder med sagsbehandling, rådgivning og vejledning inden for det offentlige system. Lovgivningen er desværre ikke altid lige klar og overlader det ofte til læseren at fortolke bestemmelserne, hvilket giver forskellige afgørelser i enslydende sager – ofte til stor frustration for borgerne.

På dette kursus træner vi evnen til at læse og forstå love og regler og omsætte reglerne til praksis. Ved brug af praksisrelevante øvelser skærpes din evne til at læse loven og dermed ’vinde dine sager’!

  • Grundøvelser i at læse og forstå – teste det, du tror, du har forstået
  • Træning i at skille en lovtekst ad og analysere den
  • Det juridiske hierarki – hvordan er principperne og hvad betyder de?
  • Hvordan søger og finder du de referencer, du skal bruge?
  • Værktøj til en metodik og fremgangsmåde når du sidder med flere forskellige relaterede regler
  • Masser af konkrete eksempler fra sagsbehandlingens hverdag
  • Tag egne eksempler med på regler, der er svære at forstå

Du ska medbringe din egne PC, tablet eller telefon på kurset, da du skal søge information på nettet.

Tid og sted
9-16

20. oktober 2021, Zleep Hotel i Høje Taastrup
8. november 2021, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.695 kr. + moms