Lån til betaling af ejendomsskatter

Er du ny medarbejder og arbejder med lån til betaling af ejendomsskatter, så bliver du i stand til at vurdere:

·         Hvem kan søge om lån og hvilke dispensationer hjemler loven?
·         Hvordan du skal håndtere de dagligdags udfordringer ved lån

På dagen kommer vi ind på relevante problemstillinger indenfor området, så du står godt rustet i dit daglige arbejde.

·         Hvad er betingelserne i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter?

Gennemgang af lovgrundlaget for lån, kombineret med dagligdags eksempler.

Vi vil i løbet af kursusdagen komme ind på:

·         Hvem kan søge lån og hvilke dispensationer hjemler loven?
·         Hvilke udgifter kan dækkes via lån?
·         Lånevilkår
·         Forretningsgangsbeskrivelser?
·         Oprettelse af skadesløsbrev/ejerpantebrev
·         Rykning af skadesløsbrev/ejerpantebrev
·         Afdragsprofiler
·         Sikkerhedsfornyelser
·         Hvornår skal lånet tilbagebetales?
·         Hvilende lån
·         Gennemgang af relevante opgaver og systemer

Tid og sted
9-16

8. november 2018, Scandic Roskilde
5. november 2018, Scandic Vejle

Underviser:
Tim Henriksen, Kontorchef, Københavns kommune

Pris
2.395 kr. + moms