Servicelovens §§ 41-42

Dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Disse bestemmelser er hver for sig meget vanskelige at fortolke. Vi skaber overblik og giver dig fagligt styr på området. Kurset henvender sig både til ’nybegynderne’ og til dem, der har arbejdet med paragrafferne nogle år. På dagen vil vi gennemgå både det grundlæggende og samtidig komme godt ud i krogene af både §§ 41 og 42, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser.

Emner der vil blive gennemgået er:

Serviceloven generelt:
Social rettighed – herunder formålsbestemmelsen i Sel § 1
Generelle regler
Målgrupper – herunder ophold i udlandet

Servicelovens § 41:
Grundlæggende betingelser
Eksempler på merudgiftsydelser (fra vejledningen & praksis)
Beregningsregler
Afgrænsning til anden lovgivning – bestemmelsens subsidaritet samt reglerne om sektoransvar

Servicelovens § 42:
Grundlæggende betingelser
Tabt arbejdsfortjeneste i forskellige situationer
Vejledningspligt i sager om tabt arbejdsfortjeneste
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste
Opfølgning, ophør og snitflader

 

Tid og sted
9.00-15.30

, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
, Scandic Hotel, Vejle

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.595 kr. + moms