Efterværn

Som sagsbehandler på efterværn er du udfordret i borgerens overgang fra barn til voksen. Kurset beskriver reglerne i forbindelse med overgangen, og vi taler også om de organisatoriske udfordringer forbundet med skiftet, som ofte også betyder skift af sagsbehandler. Kurset vil inddrage den nye vejledning til serviceloven, som for øjeblikket er i høring. Du vil bl.a. høre om:

·         Formålet med efterværn

·         Betingelserne for efterværn…

·         … og alternativerne til efterværnet

·         De forskellige muligheder inden for efterværnet – også til unge med funktionsnedsættelser

·         Ophør af efterværnet

·         Klage over ophør og opsættende virkning

·         Afgørelsesforløbet, hvis den unge er anbragt i en anden kommune

·         Refusion mellem kommunerne

Tid og sted
Kl. 9-16

13. marts 2018, Scandic i Roskilde
20. marts 2018, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Allan Ramsgaard, Cand. Jur., Juridisk chef i Aalborg Kommune

Pris:
2.595 kr. + moms