Ungeindsatsen

Som medarbejder på ungeområdet skal man både kunne arbejde uddannelses- og jobrettet. Det betyder, at man som medarbejder skal kunne håndtere de forskellige lovgivningsmæssige krav til både unge med og uden kompetencegivende uddannelse. Der er krav om aktiv jobsøgning, uddannelsespålæg, tilbud og mm. Der stilles forskellige krav til sagsbehandlingsmetodikken alt efter, om målet er job eller uddannelse.

Kurset retter sig mod dig, der arbejder på ungeområdet i jobcenterregi. Vi gennemgår de lovgivningsmæssige krav til unge med kompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp, åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate unge, og vi gennemgår krav til dokumentation og vurdering vedrørende de enkelte målgrupper. Mere konkret kommer vi bl.a. ind på:

·         Uddannelsespålægget – trin for trin
·         Læse-, skrive- og regnetest
·         Ret og pligt – samtaler og tilbud
·         Mentorordninger
·         Min Plan for unge på kontanthjælp
·         CV og jobsøgning
·         Praktikordninger

Tid og sted
9-16

30. november 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
1. december 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Stine Stenholt, Selvstændig specialkonsulent

Pris
2.395 kr. + moms