Udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne

Vi arbejde med hvordan du laver en god udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne, som kan bruges til afgørelse om det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Vi kommer ind på:

  • Gennemgang af den lovgivning, som beskrivelsen skal dokumentere
  • Hvordan praktikken skal tilrettelægges, så det bliver muligt at lave en god beskrivelse
  • Hvordan man fastsætter skånehensyn
  • Hvordan man vælger de optimale arbejdsopgaver
  • Hvordan man vælger det optimale arbejdsmiljø
  • Øvrige elementer, som skal indgå i beskrivelsen
  • Hvordan man beskriver udviklingsmuligheder
  • Hvordan man fastsætter den effektive arbejdstid

Der vil løbende være øvelser i forhold til beskrivelsens enkelte punkter, ligesom der vil være casearbejde, hvor du selv skal arbejder med udviklingsbeskrivelser ud fra den gennemgåede teori.

Tid og sted
9.00-15.30

20. oktober 2020, Quality Hotel Høje Taastrup
21. oktober  2020, Hotel Hedegaarden Vejle

Underviser
Stine Stenholt, Socialrådgiver, selvstændig specialkonsulent

Pris
2.395 kr. + moms