Støtte til bil
– servicelovens §114

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtelse og/eller afgørelseskompetence indenfor støtte til køb af bil, så er dette kursus relevant for dig! Både hvis du er ny eller hvis du har erfaring inden for området.

Vi kommer godt rundt om alle de relevante områder og drager nytte af den omfattende viden DUKH har inden for området. Du kommer også på banen med dine erfaringer, problemer og sager. Vi har fokus på sagsbehandlingen og på hvordan man sikre et godt samarbejde med borgeren. Vi vil derfor også komme ind på grundlæggende sagsbehandlingsregler. På dagen ser vi på:

  • Afgrænse målgruppen (herunder især når der er tale om psykiske funktionsnedsættelser)
  • At vurdere hvornår borgeren er berettiget til støtte (herunder især i forhold til hvordan man vurderer kørselsbehovet og forholdet til andre løsningsmuligheder)
  • Vurdere hvilken bil der er den billigst egnede og hvad der ligger i dette.
  • Vurdere hvilken særlig indretning der er nødvendig. (Der er herunder en problemstilling med afgrænsningen mellem særlig indretning og indretninger som bilen er ”født” med og hvad det betyder for bevillingen)
  • Vurdere hvornår borger er berettiget til en førtidsudskiftning
  • Finde ud af reglerne for afgiftsfritagelse

Dagen vil veksle mellem oplæg, praktiske øvelser og dialog i plenum og grupper, hvor dine erfaringer fra praksis bliver inddraget.

Tid og sted
9.00-15.30

19. november 2020, Quality Hotel Høje Taastrup
23. november 2020, Hotel Hedegaarden Vejle

Underviser
Jesper Jarl, socialfaglig konsulent, DUKH

Pris
2.595 kr. + moms