Sociale ydelser til indsatte og domsanbragte

 

Reglerne om sociale ydelser omkring varetægtsfængsling og afsoning er vanskelige at sætte sig ind i, men nu tilbyder vi en kursusdag hvor vi koncentrerer os om disse svære sager.

Hvem er handlekommune for den indsatte?

Vi arbejder først med retssikkerhedslovens regler om opholdskommune, så det står klart, hvilken kommune, der skal handle i den enkelte sag om indsatte. Vi ser også på reglerne om mellemkommunal refusion.

Ydelser til den indsatte

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse til boligudgifter under varetægtsfængsling
 • Betingelserne for hjælp til boligudgifter til rimelig bolig
 • Hvis frihedsberøvelse mere end 6 måneder kan der nægtes bolighjælp –
 • Opgørelse af de 6 måneder i forhold til prøveløsladelse eller prøveudskrivning
 • Opgørelse af indtægter og fiktive indtægter til fradrag i hjælpen
 • Hvornår kan der i stedet ydes hjælp til opmagasinering
 • De særlige regler hvis personen er i Kriminalforsorgens pensioner
 • Hvornår får den indsatte opholdskommune i fængslet eller behandlingsinstitutionen, og reglerne om den mellemkommunale refusion fra indsættelseskommunen

Hvad er reglerne for kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse til den frihedsberøvedes ægtefælle. Hjælpen hvis den frihedsberøvede har børn i hjemmet

Reglerne om hjælp til samvær med børn

Sygebehandling, tandbehandling og briller ydes af Kriminalforsorgen – lær om reglerne

Når løsladelsen nærmer sig

 • Mulighederne for at yde hjælp til udstationering og revalidering
 • Overgang til almindelige sociale ydelser når frihedsberøvelsen slutter
 •  Reglerne om børneydelser til den frihedsberøvede samlever eller ægtefælle
 • Muligheden for at den frihedsberøvede kan få eftergivet bidragsrestance fra afsoningstiden
 • Hvad betyder det at ydelserne til den frihedsberøvede er skattefri

Tid og sted

KL. 9-12

14. december 2021 via din PC

7. juni 2021 via din PC

Underviser:
Henrik Bæk, Cand. Jur. Lektor på UC Syd

Pris:
1.295 kr. plus moms