Hoteller:

Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Scandic Jakob Gade i Vejle, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.
Der er betalingsparkering lige uden for hotellet eller i parkeringshuset på Ved Anlæget 24. Du kan parkere gratis ved Flegmade 4C. Du skal printe en parkeringsbillet ud hjemmefra og udfylde den korrekt. P-billetten gælder for en den angivne måned. Husk at kontrollere datoen og indsæt bilens registrerings nummer, skrevet med kuglepen!!
På denne folder kan du se, hvor du skal betale for at parkere (rødt område) og hvor det er gratis ( grønt område) Parkeringsvejledning
Du kan se en video over parkeringsforholdene her:

Der udleves IKKE parkeringsbilletter på hotellet. De kan kun printes fra denne hjemmeside. Klik på linket nedenfor:
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9100 Aalborg.
Tilmeldingsfrist:
  • Du kan tilmelde dig kurserne frem til dagen før kursusafholdelse.
  • Bliver et kursus overtegnet prøver vi at oprette et nyt.

Afmelding:
Sker afmelding senere end 10 hele arbejdsdage før kursusdato, refunderes kursusafgiften ikke.

Priser:
Alle priser er ekskl. moms og omfatter undervisning, materiale og forplejning.

Privatlivspolitik for Fagkurser
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne udbyde og afholde kurser, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kontaktperson: Per Windfeld-Hansen

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Kursister:

·          Navn

·          Arbejdssted

·          Adresse

·          Telefon

·          mobiltelefon

·          Email

·          Ean nummer

·          kontaktperson

Underviserer:

Navn

·         Adresse

·         Email

·         Telefon

·         Mobiltelefon

·         Cpr nummer

·         Bank kontonummer

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller offentlige instanser. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer almindelige personoplysninger så længe det er relevant for drive fagkurser 

Rettigheder
Du har altid ret til:

  • at blive oplyst om behandlingen af data
  • indsigt i egne personoplysninger
  • berigtigelse
  • sletning
  • Re begrænsning af behandling
  • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • til indsigelse