Tilkendelse og forhøjelse af førtidspension før 2003

Selvom vi både i 2003 og 2013 fik ændrede regler på førtidspensionsområdet, er der i Danmark stadig borgere der er omfattet af reglerne fra før 2003. Det er dem, dette kursus handler om.

Disse personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg efter de regler, der var gældende før 1/1 2003, skal fortsat have deres sag behandlet efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension mv.

Det betyder, at de sager, der skal behandles efter reglerne i loven om førtidspension fra før 2003, kun vil omhandle sager om:

Forhøjelse af førtidspension
Tilkendelse af førtidspension ved overgang fra invaliditetsydelse
Tilkendelse af invaliditetsydelse ved overgang fra førtidspension
Ansøgning om bistands- og plejetillæg

På kurset kommer vi omkring de faglige krav i forbindelse hermed – herunder de gældende sagsbehandlingsregler.

Tid og sted

18. juni 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
11. juni 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. + moms