Borgerstyret Personlig Assistance – Serviceloven § 96

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse og/eller afgørelseskompetence inden for dette komplicerede område og er det samtidig en ny funktion i din opgaveportefølje, så er dette kursus relevant for dig!

I løbet af dagen, se vi på den relevante lovgivning, vi ser på sagseksempler, og der vil være mulighed for drøftelse og erfaringsudveksling.

Udover fokus på reglerne omkring BPA, vil fokus også være på sagsbehandlingen og på hvordan du kan være med til at sikre et godt samarbejde med borgeren. Du vil således efterfølgende være fagligt godt klædt på til de udfordringer, der kan være forbundet med sagsbehandlingen af § 96. Vi kommer blandt ind på:

  • Betingelser og personkreds
  • Sagsforløb og det tværfaglige samarbejde omkring vurderingen
  • Udmåling af hjælp
  • Udmåling af tilskud (overordnet)
  • Hjælpere, herunder hvad må de og hvad må de ikke
  • Arbejdsredskaber i forhold til hjælpemidler
  • Afgørelse, opfølgning/tilsyn
  • Relevante snitflade §§ i serviceloven (§§ 83, 85, 95,97)

Tid og sted
9-16

8. oktober 2018, Scandic i Roskilde
30. oktober 2018, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Lotte Egebak, socialfaglig konsulent, DUKH

Pris
2.595 kr. + moms