Hjælperordninger – serviceloven § 96 og § 95
Borgerstyret Personlig Assistance – Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere.

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse og/eller afgørelseskompetence inden for et af disse områder, eller måske begge områder, så er dette kursus relevant for dig! Både hvis det er en ny funktion i din opgaveportefølje og hvis du har erfaring indenfor området.

I løbet af dagen komme vi godt rundt om reglerne på områderne og inddrager praktiske eksempler. Vi vil drøfte snitflader mellem § 96 og § 95, herunder komme ind på reglerne om personlig pleje/praktisk hjælp (§ 83 herunder § 94), socialpædagogisk bistand (§ 85) og ledsagelse (§ 97) m.m. Du får mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte de problemstillinger, du møder i dit daglige arbejde.

Derudover vil der i løbet af dagen være fokus på sagsbehandlingen og på hvordan du kan være med til at sikre et godt samarbejde med borgeren. Vi kommer blandt ind på:

  • Betingelser og personkreds
  • Sagsforløb, herunder helhedsvurdering
  • Udmåling af hjælp
  • Udmåling af tilskud (overordnet)
  • Hjælpere, herunder hvad må de og hvad må de ikke
  • Arbejdsredskaber i forhold til hjælpemidler
  • Afgørelse, opfølgning/tilsyn

Tid og sted
9-16

7.oktober 2019, Scandic i Roskilde
24. oktober 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Lotte Egebak, socialfaglig konsulent, DUKH

Pris
2.595 kr. + moms