Værgemål og magtanvendelse
Juridiske krav og dilemmaer

Demente, som forsøger at forlade plejecentret, psykisk syge, der optræder truende eller handicappede, som ikke selv kan klare hygiejne m.v. – Hvornår og hvordan må man gribe ind? Hvordan forholder man sig, hvis borgeren er under værgemål m.v.?

Der er megen fokus på den offentlige sektor i forhold til den pleje og omsorg, der i det daglige gives til demente, psykisk syge og handicappede på landets plejecentre og ældreboliger m.v. På dagen vil vi komme ind på alle de vigtigste område:

Værgemållovens krav og regler:

 • De forskellige værgemålsformer
 • Omfanget af værgemålet
 • Ophævelse af værgemål
 • Sagsbehandlingen
 • Udpegelse af værger
 • Værgens beføjelser og pligter

Servicelovens regler om magtanvendelse:

 • Anvendelsesområdet
 • De forskellige typer af magtindgreb
 • Sagsbehandlingen
 • Advokatbistand
 • Klagesystemet
 • Registrering og indberetning

Kurset henvender sig til leder og plejepersonale på kommunale plejecentre, og kommunalt ansatte personer, som daglig arbejder med demente, psykisk syge og handicappede borgere.

Tid og sted
9-16

16. september 2019, Scandic Roskilde
24. september 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Greve Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms