Succesfulde samtaler
Konflikthåndtering

En succesfuld samtale med borgerne er ét af elementerne i at yde god borgerservice. Tre forskellige kurser sætter fokus på samtalens betydning for kontakten til borgerne. Kurserne giver dig inspiration til at benytte forskellige samtaleteknikker i det direkte møde med borgerne. Målet er at du får succes med dine samtaler.

Dette kursus sætter fokus på de konflikter, der kan opstå i samtalen, når borgerne ikke får den hjælp og støtte, som de mener de har brug for eller ret til. Borgeren er afhængig af dig som myndighedsudøver og i den direkte kontakt, er det derfor ofte dig frustrationen går ud over. Er du klædt på til at undgå, afvæbne og håndtere konflikter med borgerne, er der større chance for samtalens succes. På dette kursus sætter vi fokus på:

  • Konflikter som grundvilkår for offentlige ansatte
  • Forskellige syn på konflikter – trussel eller mulighed?
  • Hvad, der i borgersamtalen kan give anledning til konflikter
  • Basale reaktionsmønstre i konflikter – forsvar, undvigelse eller dialog?
  • Konflikters udvikling – fra uenighed til udslettelse
  • Hvordan kommunikationen i konflikter kan være opbyggende eller nedtrappende
  • Ikke voldelig kommunikation – et værktøj til at styre konflikten, så konflikten ikke styrer dig

Kurset veksler mellem oplæg, samtaler og øvelser.

Andre kurser i rækken ’Succesfulde samtaler’:

  • ’Succesfulde samtaler – Coachrollen’.
  • ’Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft’.

Du kan deltage på kurserne uafhængig af hinanden.

Underviser
Lene Møller Christensen, cand. psych., aut.

Tid og sted
KL. 9-16

31. oktober 2019, Scandic i Roskilde
10. oktober 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Pris
2.795 kr. plus moms