Sagsbehandling og gode afgørelser

En enkelt fejl eller forglemmelse kan give en masse ekstra arbejde og besværligheder. Det bliver mere og mere almindeligt, at advokater m.fl. inddrages i ”almindelige” sager om kontanthjælp, aktivering ol. I børnesager vil advokater, Børn- og Ungeudvalg m.fl. være ivrigt indblandet i sagen. Derfor er det vigtig at kende til de kringlede regler inden for ”God Sagsbehandling” og ikke mindst hvordan ”den gode afgørelse” udformes.

På kurset gennemgås:

–          Retssikkerhed – Hvad er det?
–          Helhedsvurdering og medinddragelse
–          Visitation – Er det en afgørelse?
–          Sagsoplysning og notatpligt
–          Partsbegrebet
–          Aktindsigt
–          Partshøring
–          Tavshedspligt og oplysningspligt
–          Begrundelse
–          Klage
–          ”Den gode afgørelse”

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som løser forvaltningsmæssige og administrative opgaver.

Tid og sted
KL. 9-16

18. marts 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
23. marts 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Greve Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms