Vind sagerne – læs loven

Det med at læse og forstå love og regler er ikke altid lige nemt. Alligevel er det den vigtigste reference for alle, der arbejder med sagsbehandling, rådgivning og vejledning inden for det offentlige. Ofte fare man vild i de kringlede formuleringer og referencer, og derved går man glip af vigtige pointer, som meget ofte findes i selve lovteksten.

Når man skal træffe afgørelse, skal man begrunde den. Man skal med andre ord argumentere for det resultat, man når frem til. En stærk og tydelig argumentation er til gavn for borgeren. Men den er også til gavn for den, som ønsker, at afgørelsen holder.

Dette kursus falder i to dele. Under første del lærer du om, hvordan love og regler hænger sammen. Du lærer at læse, analysere og nedbryde reglerne i forståelige trin. I kursets anden del lærer du at argumentere. Via korte teoretiske oplæg og konkrete case-øvelser omsætter du forståelsen for reglerne og sagens fakta til den bedst mulige argumentation.

  • Det juridiske hierarki – hvordan er principperne og hvad betyder de?
  • Træning i at skille en lovtekst ad og analysere den – hvor er de vigtige temaer?
  • De basale spilleregler for god – juridisk og socialfaglig – argumentation
  • Vælg dine nøglebegreber med omhu og vej dine ord på en guldvægt
  • Mange konkrete eksempler fra sagsbehandlingens hverdag
  • Tag egne eksempler med på regler, der er svære at forstå, eller afgørelser, der er svære at begrunde.

Et praksisorienteret kursus, hvor du lærer at udnytte din faglige viden optimalt. Begrænset deltagerantal.

Tid og sted
9-16

19. november 2018, Scandic Roskilde
26. november 2018, Scandic Vejle

Underviser
Peter Dyrbye, fagspecialist, Schultz Lovinformation

Pris
2.695 kr. + moms