Januar
Serviceloven § 100
LAB-loven
Vielser – de nye regler (optaget)
Roskilde
Roskilde
Roskilde
16-01-2019
28-01-2019
29-01-2019
Vielser – de nye regler (optaget)
LAB-loven
Vejle
Vejle
28-01-2019
30-01-2019
Februar
Vielser – de nye regler (optaget)
Vielser – de nye regler
Rådighed og sanktioner
Vejle
Hvidovre
Hvidovre
18-02-2019
20-02-2019
19-02-2019
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Hvidovre 21-02-2019
Rådighed og sanktioner Vejle 21-02-2019
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 25-02-2019
Serviceloven §§ 41-42 Hvidovre 27-02-2019
Den nye LAB Lov Hvidovre 25-02-2019
Serviceloven §§ 41-42 Vejle 26-02-2019
Helbredstillæg Hvidovre 26-02-2003
Den nye LAB Lov Vejle 27-02-2019
Marts
Sagsbehandling og gode afgørelser Roskilde 06-03-2019
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 11-03-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse
Vielser – de nye regler
Vejle
Vejle
11-03-2019
11-03-2019
Ledighedsydelse Roskilde 12-03-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Roskilde 12-03-2019
Helbredstillæg Vejle 12-03-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Roskilde 13-03-2019
Integrationslov og danskuddannelse for jobcentermedarbejdere Roskilde 18-03-2019
Ledighedsydelse Vejle 18-03-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 18-03-2019
Fleksløntilskud Roskilde 18-03-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 20-03-2019
Beboerindskudslån Roskilde 20-03-2019
Succesfulde samtaler – coachrollen Vejle 21-03-2019
Integrationslov og danskuddannelse for jobcentermedarbejdere Vejle 25-03-2019
Læs et regnskab Vejle 25-03-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Roskilde 25-03-2019
Ressourceforløbsydelse Roskilde 25-03-2019
Økonomisk fripladstilskud Vejle 25-03-2019
Fleksløntilskud Vejle 25-03-2019
Ressourceforløbsydelse Vejle 26-03-2019
Succesfulde samtaler – coachrollen Roskilde 28-03-2019
April
Rehabilitering og førtidspension Roskilde 03-04-2019
Beboerindskudslån Vejle 03-04-2019
Tværfagligt samarbejde Roskilde 04-04-2019
Rehabilitering og førtidspension Vejle 04-06-2019
Hjælp til tandbehandling, aktivloven §82-82a Roskilde 08-04-2019
Økonomisk fripladstilskud Roskilde 09-04-2019
Kørekort Roskilde 10-04-2019
Succesfulde samtaler – konflikthåndtering Roskilde 11-04-2019
Revalideringsydelse Vejle 24-04-2019
Revalideringsydelse Roskilde 25-04-2019
Hjælp til tandbehandling, aktivloven §82-82a Vejle 25-04-2019
Succesfulde samtaler – konflikthåndtering Vejle 25-04-2019
Tværfagligt samarbejde Vejle 29-04-2019
Maj
Revalidering
Rådighed og sanktioner
Vejle
Vejle
06-05-2019
07-05-2019
Sygedagpenge – revurdering og forlængelse Roskilde 07-05-2019
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser Roskilde 07-05-2019
Regres – videregående Roskilde 08-05-2019
Kørekort Vejle 08-05-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Roskilde 09-05-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 16-05-2019
Revalidering Roskilde 13-05-2019
Sygedagpenge – revurdering og forlængelse Vejle 13-05-2019
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Roskilde 14-05-2019
Mellemkommunal refusion Roskilde 15-05-2019
Personlige tillæg Roskilde 15-05-2019
Enkeltydelser Roskilde 20-05-2019
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 20-05-2019
Mellemkommunal refusion Vejle 20-05-2019
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser Vejle 21-05-2019
Kørekort Udenlandske Roskilde 21-05-2019
Enkeltydelser Vejle 27-05-2019
Kontering på beskræftigelsesområdet Roskilde 27-05-2019
Regres – videregående Vejle 28-05-2019
Kørekort Udenlandske Vejle 28-05-2019
Juni
Rehabiliteringsplan og førtidspension
Kontanthjæp – videregående
Vejle
Roskilde
04-06-2019
11-06-2019
Personlige tillæg Vejle 12-06-2019
Kontanthjæp – videregående Vejle 13-06-2019
Fleksjob – den gamle ordning Roskilde 17-06-2019
Kontering på beskræftigelsesområdet Vejle 17-06-2019
Fleksjob – den gamle ordning Vejle 19-06-2019

September

Den nye LAB – lov Roskilde 09-09-2019
Når udlændinge søger kontanthjælp Roskilde 10-09-2019
Begravelseshjælp Vejle 12-09-2019
Værgemål og magtanvendelse Roskilde 16-09-2019
Den nye LAB – lov Vejle 16-09-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Roskilde 16-09-2019
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 17-09-2019
Sygedagpengeloven § 56 Roskilde 18-09-2019
Begravelseshjælp Roskilde 19-09-2019
Pladsanvisning – med den nye lovgivning Roskilde 23-09-2019
Sygedagpengeloven § 56 Vejle 23-09-2019
Værgemål og magtanvendelse Vejle 24-09-2019
Vielser – grundlæggende Roskilde 25-09-2019
Vielser – grundlæggende Vejle 26-09-2019
Rådighed og sanktion Roskilde 30-09-2019
Social bedrageri – kom godt fra start Vejle 30-09-2019

Oktober

Social bedrageri – kom godt fra start  Roskilde 01-10-2019
sygedagpenge – ydelseskontor Roskilde 02-10-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Roskilde 03-10-2019
Pladsanvisning – med den nye lovgivning Vejle 03-10-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 03-10-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 03-10-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Vejle 07-10-2019
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Roskilde 07-10-2019
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Roskilde 07-10-2019
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Roskilde 07-10-2019
Rehabiliteringsplan og førtidspension  Roskilde 08-10-2019
Rådighed og sanktion Vejle 08-10-2019
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 08-10-2019
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Vejle 08-10-2019
Rehabiliteringsplan og førtidspension  Vejle 09-10-2019
Succesfulde samtaler – Konflikthåndtering Vejle 10-10-2019
Enkeltydelser – Personlige tillæg Vejle 23-10-2019
Fra ung til voksen! Roskilde 24-10-2019
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Vejle 24-10-2019
Enkeltydelser – Personlige tillæg Roskilde 28-10-2019
Ressourceforløbsydelse Roskilde 29-10-2019
Integrationsområdet – Jobcenter Roskilde 30-10-2019

November

Succesfulde samtaler – Konflikthåndtering Roskilde 31-10-2019
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Roskilde 04-11-2019
Schultz superbruger kursus  Roskilde 04-11-2019
Pas Roskilde 04-11-2019
Ressourceforløbsydelse Vejle 05-11-2019
Fra ung til voksen! Vejle 06-11-2019
Vielser –  udlandssager Roskilde 06-11-2019
Revalidering  Roskilde 07-11-2019
Schultz superbruger kursus Vejle 07-11-2019
Vielser –  udlandssager Vejle 07-11-2019
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Vejle 11-11-2019
Læs et regnskab  Roskilde 11-11-2019
Bilsager Roskilde 11-11-2019
Virksomhedskonsulentens værktøjskasse Roskilde 11-11-2019
Pas Vejle 11-11-2019
Social bedrageri – alt det kedelige Roskilde 12-11-2019
Serviceloven § 100 Roskilde 12-11-2019
Revalidering  Vejle 13-11-2019
Virksomhedskonsulentens værktøjskasse Vejle 18-11-2019
Fleksløntilskud Roskilde 18-11-2019
Bilsager Vejle 19-11-2019
Social bedrageri – alt det kedelige Vejle 20-11-2019
Social bedrageri – samtaler og sager Roskilde 20-11-2019
Serviceloven § 100 Vejle 21-11-2019
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Roskilde 21-11-2019
Integrationsområdet – for ydelses- og administrative medarbejdere Roskilde 25-11-2019
Ledighedsydelser Vejle 25-11-2019
Fleksløntilskud Vejle 25-11-2019
Social bedrageri – samtaler og sager Vejle 26-11-2019
Integrationsområdet – for ydelses- og administrative medarbejdere Vejle 27-11-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Roskilde 27-11-2019
Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft Roskilde 28-11-2019

December

Ledighedsydelser Roskilde 02-12-2019
Mellemkommunal refusion  Roskilde 02-12-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 03-12-2019
Vind dine sager Roskilde 04-12-2019
Social bedrageri – Brug nettet Vejle 04-12-2019
Mellemkommunal refusion  Vejle 05-12-2019
Kontanthjælp – videregående Roskilde 05-12-2019
Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft Vejle 05-12-2019
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 05-12-2019
Social bedrageri – Brug nettet  Roskilde 05-12-2019
Vind dine sager Vejle 09-12-2019
Kørekort – Udenlandske kørekort og vanskelige sager Vejle 09-12-2019
Kontanthjælp – videregående Vejle 10-12-2019
Kørekort – Udenlandske kørekort og vanskelige sager Roskilde 10-12-2019