Januar
Serviceloven § 100
LAB-loven
Vielser – de nye regler (optaget)
Roskilde
Roskilde
Roskilde
16-01-2019
28-01-2019
29-01-2019
Vielser – de nye regler (optaget)
LAB-loven
Vejle
Vejle
28-01-2019
30-01-2019
Februar
Vielser – de nye regler (optaget)
Vielser – de nye regler
Rådighed og sanktioner
Vejle
Hvidovre
Hvidovre
18-02-2019
20-02-2019
19-02-2019
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Hvidovre 21-02-2019
Rådighed og sanktioner Vejle 21-02-2019
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 25-02-2019
Serviceloven §§ 41-42 Hvidovre 27-02-2019
Den nye LAB Lov Hvidovre 25-02-2019
Serviceloven §§ 41-42 Vejle 26-02-2019
Helbredstillæg Hvidovre 26-02-2003
Den nye LAB Lov Vejle 27-02-2019
Marts
Sagsbehandling og gode afgørelser Roskilde 06-03-2019
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 11-03-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse
Vielser – de nye regler
Vejle
Vejle
11-03-2019
11-03-2019
Ledighedsydelse Roskilde 12-03-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Roskilde 12-03-2019
Helbredstillæg Vejle 12-03-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Roskilde 13-03-2019
Integrationslov og danskuddannelse for jobcentermedarbejdere Roskilde 18-03-2019
Ledighedsydelse Vejle 18-03-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 18-03-2019
Fleksløntilskud Roskilde 18-03-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 20-03-2019
Beboerindskudslån Roskilde 20-03-2019
Succesfulde samtaler – coachrollen Vejle 21-03-2019
Integrationslov og danskuddannelse for jobcentermedarbejdere Vejle 25-03-2019
Læs et regnskab Vejle 25-03-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Roskilde 25-03-2019
Ressourceforløbsydelse Roskilde 25-03-2019
Økonomisk fripladstilskud Vejle 25-03-2019
Fleksløntilskud Vejle 25-03-2019
Ressourceforløbsydelse Vejle 26-03-2019
Succesfulde samtaler – coachrollen Roskilde 28-03-2019
April
Rehabilitering og førtidspension Roskilde 03-04-2019
Beboerindskudslån Vejle 03-04-2019
Tværfagligt samarbejde Roskilde 04-04-2019
Rehabilitering og førtidspension Vejle 08-04-2019
Hjælp til tandbehandling, aktivloven §82-82a Roskilde 08-04-2019
Økonomisk fripladstilskud Roskilde 09-04-2019
Kørekort Roskilde 10-04-2019
Succesfulde samtaler – konflikthåndtering Roskilde 11-04-2019
Revalideringsydelse Vejle 24-04-2019
Revalideringsydelse Roskilde 25-04-2019
Hjælp til tandbehandling, aktivloven §82-82a Vejle 25-04-2019
Succesfulde samtaler – konflikthåndtering Vejle 25-04-2019
Tværfagligt samarbejde Vejle 29-04-2019
Maj
Revalidering
Rådighed og sanktioner
Vejle
Vejle
06-05-2019
07-05-2019
Sygedagpenge – revurdering og forlængelse Roskilde 07-05-2019
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser Roskilde 07-05-2019
Regres – videregående Roskilde 08-05-2019
Kørekort Vejle 08-05-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Roskilde 09-05-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 16-05-2019
Revalidering Roskilde 13-05-2019
Sygedagpenge – revurdering og forlængelse Vejle 13-05-2019
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Roskilde 14-05-2019
Mellemkommunal refusion Roskilde 15-05-2019
Personlige tillæg Roskilde 15-05-2019
Enkeltydelser Roskilde 20-05-2019
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 20-05-2019
Mellemkommunal refusion Vejle 20-05-2019
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser Vejle 21-05-2019
Kørekort Udenlandske Roskilde 21-05-2019
Enkeltydelser Vejle 27-05-2019
Kontering på beskræftigelsesområdet Roskilde 27-05-2019
Regres – videregående Vejle 28-05-2019
Kørekort Udenlandske Vejle 28-05-2019
Juni
Kontanthjæp – videregående Roskilde 11-06-2019
Personlige tillæg Vejle 12-06-2019
Kontanthjæp – videregående Vejle 13-06-2019
Fleksjob – den gamle ordning Roskilde 17-06-2019
Kontering på beskræftigelsesområdet Vejle 17-06-2019
Fleksjob – den gamle ordning Vejle 19-06-2019