Efterår 2020 og forår 2021

December

Ungeindsatsen
Beboerindskudslån
Offentlig begravelse/bisættelse  
Vejle
Aalborg
Aalborg
01-12-2020
02-12-2020
03-12-2020
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 03-12-2020
Mellemkommunal refusion  Høje Taastrup 03-12-2020
Enkeltydelser – videregående Høje Taastrup 07-12-2020
Kontering på beskæftigelsesområdet Vejle 07-12-2020
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Høje Taastrup 07-12-2020
Social bedrageri – Brug nettet  Høje Taastrup 07-12-2020
Vind dine sager Vejle 07-12-2020
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Vejle 08-12-2020
Mellemkommunal refusion  Vejle 08-12-2020
Vind dine sager Høje Taastrup 08-12-2020
Den gode samtale og konflikthåndtering Aalborg 09-12-2020
Fleksjob – den gamle ordning Høje Taastrup 09-12-2020
Social bedrageri – Brug nettet  Vejle 09-12-2020
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 10-12-2020
Enkeltydelser – videregående Vejle 10-12-2020
Fleksjob – den gamle ordning Vejle 14-12-2020
Kontanthjælp – videregående Høje Taastrup 15-12-2020
Ledighedsydelse Høje Taastrup 15-12-2020
Kontanthjælp – videregående Vejle 16-12-2020
Ledighedsydelse Vejle 16-12-2020

 

Marts
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Høje Taastrup 02-03-2021
Danskuddannelsesloven ZOOM 03-03-2021
Repatriering og Reintegrationsbistand Høje Taastrup 09-03-2021
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 11-03-2021
LAB-loven Vejle 15-03-2021
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 16-03-2021
LAB-loven Høje Taastrup 16-03-2021
Socialbedrageri – kom godt fra start ZOOM 17-03-2021
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 18-03-2021
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Høje Taastrup 22-03-2021
Pladsanvisningen Høje Taastrup 22-03-2021
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 23-03-2021
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser ZOOM 23-03-2021
Rehabilitering og førtidspension Vejle 24-03-2021
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 25-03-2021
Regres – videregående ZOOM 25-03-2021
Revalideringsydelse Vejle 30-03-2021
Rådighed og sanktioner Vejle 31-03-2021
Revalideringsydelse Høje Taastrup 31-03-2021

 

April
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 06-04-2021
Revalidering Vejle 06-04-2021
Revalidering Høje Taastrup 07-04-2021
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 08-04-2021
Læs et regnskab Høje Taastrup 12-04-2021
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 12-04-2021
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 12-04-2021
Pladsanvisningen Vejle 13-04-2021
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 15-04-2021
Læs et regnskab Vejle 19-04-2021
Vielser – grundlæggende Høje Taastrup 19-04-2021
Fleksløntilskud Høje Taastrup 19-04-2021
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Høje Taastrup 20-04-2021
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 21-04-2021
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 21-04-2021
Magtanvendelse Høje Taastrup 22-04-2021
Kørekort Udenlandske og nyheder Høje Taastrup 26-04-2021
Vielser – grundlæggende Vejle 26-04-2021
Fleksløntilskud Vejle 26-04-2021
Magtanvendelse Vejle 27-04-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 28-04-2021

 

Maj 
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Høje Taastrup 04-05-2021
Beboerindskudslån Høje Taastrup 04-05-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 05-05-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Aalborg 06-05-2021
Beboerindskudslån Vejle 06-05-2021
Social bedrageri – samtaler og sager ZOOM 07-05-2021
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 07-05-2021
Enkeltydelser Høje Taastrup 11-05-2021
Sygedagpenge – revurdering og forlængelse ZOOM 11-05-2021
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 12-05-2021
Økonomisk fripladstilskud Høje Taastrup 12-05-2021
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 13-05-2021
Kørekort – grundlæggende Vejle 17-05-2021
Økonomisk fripladstilskud Vejle 18-05-2021
Kørekort Udenlandske og nyheder – videregående Vejle 18-05-2021
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 18-05-2021
Vielser – udenlandske sager Høje Taastrup 18-05-2021
Enkeltydelser Vejle 19-05-2021
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 19-05-2021
Mellemkommunal refusion Vejle 20-05-2021
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 20-05-2021
Vielser – udenlandske sager Vejle 20-05-2021
Vind dine sager Vejle 24-05-2021
Vind dine sager Høje Taastrup 25-05-2021
Ledighedsydelse Vejle 26-05-2021
Ressourceforløbsydelse Vejle 27-05-2021
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Høje Taastrup 31-05-2021

 

Juni
Kontanthjælp – grundlæggende Vejle 02-06-2021
Ledighedsydelse Høje Taastrup 03-06-2021
Kontanthjælp – grundlæggende Høje Taastrup 03-06-2021
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 03-06-2021
Ydelse til indsatte og domsanbragte ZOOM 07-06-2021
Sikkerhedsstillelse ved famliesammenføring ZOOM 08-06-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – videregående Høje Taastrup 08-06-2021
Pensioner – fra før 2003 Vejle 08-06-2021
Pensioner – fra før 2003 Høje Taastrup 09-06-2021
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 09-06-2021
Helbredstillæg Høje Taastrup 10-06-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – videregående Vejle 14-06-2021
Sygedagpenge § 56 Vejle 15-06-2021
Sygedagpenge § 56 Høje Taastrup 16-06-2021
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 17-06-2021
Helbredstillæg Vejle 17-06-2021
Tandlægefaglig vurdering, Enkeltydelser ZOOM 21-06-2021
Tandlægefaglig vurdering, personlige tillæg ZOOM 22-06-2021

Ændringer kan forekomme.