September

Den nye LAB – lov Roskilde 09-09-2019
Når udlændinge søger kontanthjælp Roskilde 10-09-2019
Begravelseshjælp Vejle 12-11-2019
Værgemål og magtanvendelse Roskilde 16-09-2019
Den nye LAB – lov Vejle 16-09-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Roskilde 16-09-2019
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 17-09-2019
Sygedagpengeloven § 56 Roskilde 18-09-2019
Begravelseshjælp Roskilde 05-11-2019
Pladsanvisning – med den nye lovgivning Roskilde 23-09-2019
Sygedagpengeloven § 56 Vejle 23-09-2019
Værgemål og magtanvendelse Vejle 24-09-2019
Vielser – grundlæggende Roskilde 25-09-2019
Vielser – grundlæggende Vejle 26-09-2019
Rådighed og sanktion Roskilde 30-09-2019
Social bedrageri – kom godt fra start Vejle 30-09-2019

Oktober

Social bedrageri – kom godt fra start  Roskilde 01-10-2019
sygedagpenge – ydelseskontor Roskilde 02-10-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Roskilde 03-10-2019
Pladsanvisning – med den nye lovgivning Vejle 03-10-2019
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 03-10-2019
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 03-10-2019
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Vejle 07-10-2019
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Roskilde 07-10-2019
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Roskilde 07-10-2019
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Roskilde 07-10-2019
Rehabiliteringsplan og førtidspension  Roskilde 08-10-2019
Rådighed og sanktion Vejle 08-10-2019
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 08-10-2019
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Vejle 08-10-2019
Rehabiliteringsplan og førtidspension  Vejle 09-10-2019
Succesfulde samtaler – Konflikthåndtering Vejle 10-10-2019
Enkeltydelser – Personlige tillæg
Rådighed og sanktioner
Vejle
Vejle
23-10-2019
23-10-2019
Fra ung til voksen! Roskilde 24-10-2019
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Vejle 24-10-2019
Enkeltydelser – Personlige tillæg Roskilde 28-10-2019
Ressourceforløbsydelse Roskilde 29-10-2019
Integrationsområdet – Jobcenter Roskilde 30-10-2019

November

Succesfulde samtaler – Konflikthåndtering Roskilde 31-10-2019
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Roskilde 04-11-2019
Schultz superbruger kursus  Roskilde 04-11-2019
Pas Roskilde 04-11-2019
Ressourceforløbsydelse
Begravelseshjælp
Vejle
Roskilde
05-11-2019
05-11-2019
Fra ung til voksen! Vejle 06-11-2019
Vielser –  udlandssager Roskilde 06-11-2019
Revalidering  Roskilde 07-11-2019
Schultz superbruger kursus Vejle 07-11-2019
Vielser –  udlandssager Vejle 07-11-2019
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Vejle 11-11-2019
Læs et regnskab  Roskilde 11-11-2019
Bilsager Roskilde 11-11-2019
Virksomhedskonsulentens værktøjskasse Roskilde 11-11-2019
Pas Vejle 11-11-2019
Social bedrageri – alt det kedelige
Begravelseshjælp
Roskilde
Vejle
12-11-2019
12-11-2019
Serviceloven § 100 Roskilde 12-11-2019
Revalidering  Vejle 13-11-2019
Virksomhedskonsulentens værktøjskasse Vejle 18-11-2019
Fleksløntilskud Roskilde 18-11-2019
Bilsager Vejle 19-11-2019
Social bedrageri – alt det kedelige Vejle 20-11-2019
Social bedrageri – samtaler og sager Roskilde 20-11-2019
Serviceloven § 100 Vejle 21-11-2019
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Roskilde 21-11-2019
Integration og repatriering – for ydelses- og administrative medarbejdere Roskilde 25-11-2019
Ledighedsydelser Vejle 25-11-2019
Fleksløntilskud Vejle 25-11-2019
Social bedrageri – samtaler og sager Vejle 26-11-2019
Integration og repatriering – for ydelses- og administrative medarbejdere Vejle 27-11-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Roskilde 27-11-2019
Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft Roskilde 28-11-2019

December

Ledighedsydelser Roskilde 02-12-2019
Mellemkommunal refusion  Roskilde 02-12-2019
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 03-12-2019
Vind dine sager Roskilde 04-12-2019
Social bedrageri – Brug nettet Vejle 04-12-2019
Mellemkommunal refusion  Vejle 05-12-2019
Kontanthjælp – videregående Roskilde 05-12-2019
Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft Vejle 05-12-2019
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 05-12-2019
Social bedrageri – Brug nettet  Roskilde 05-12-2019
Vind dine sager Vejle 09-12-2019
Kørekort – Udenlandske kørekort og vanskelige sager Vejle 09-12-2019
Kontanthjælp – videregående Vejle 10-12-2019
Kørekort – Udenlandske kørekort og vanskelige sager Roskilde 10-12-2019