Succesfulde samtaler – Coachrollen

En succesfuld samtale med borgerne er ét af elementerne i at yde god borgerservice. Tre forskellige kurser sætter fokus på samtalens betydning for kontakten til borgerne. Kurserne giver dig inspiration til at benytte forskellige samtaleteknikker i det direkte møde med borgerne. Målet er at du får succes med dine samtaler.

Dette kursus er for dig, der gerne vil træne coachrollen i samtaler med borgeren. Vi sætter fokus på, hvordan du med en mere coachende stil kan stille spørgsmål, der både udfordrer og skaber refleksion, når borgeren er usikker på sin fremtid eller føler sig fastlåst i sin situation. Vi arbejder med coaching som en holdning til mennesker – en tro på, at de indeholder flere ressourcer end de umiddelbart kan aktivere ved egen kraft, men som kan bringes i spil ved andres hjælp.

På dette kursus arbejder vi med:

  • Hvornår er coaching et effektiv samtaleredskab?
  • Sagsbehandlerens forskellige roller i samtalen – rådgiver, vejleder, beslutningstager
  • Coachrollen og grundlæggende teknikker for professionel coaching
  • Coachens kompetencer og den gode coachingsamtale
  • Forståelse af egne og andres udviklingsbarriere
  • Fire trin i coaching – og kunsten at stille de gode spørgsmål

Kurset består af dialog, refleksion, øvelser og feedback kombineret med mindre oplæg.

Andre kurser i rækken ’Succesfulde samtaler’:

  • ’Succesfulde samtaler – Konflikthåndtering’
  • ’Succesfulde samtaler – Gennemslagskraft’.

Du kan deltage på kurserne uafhængig af hinanden.

Underviser
Lene Møller Christensen, cand. psych., aut.

Tid og sted
KL. 9-16

28. marts 2019, Scandic i Roskilde
21. marts 2019, Scadic Jakob Gade i Vejle

Pris
2.695 kr. plus moms