Tandbehandling 

Har du lyst til at lære eller få udvidet din viden om, hvordan du beregner tilskud til tandbehandling, er dette kursus for dig. Ved hjælp af konkrete eksempler fra praksis defineres de forskellige målgrupper og den tilhørende lovgivning gennemgås. Vi fokusere på følgende områder:

 • Tandbehandling efter § 82a og/eller § 82 i Lov om aktiv socialpolitik samt § 36 i Lov om integration af udlændinge i Danmark
 • Afgrænsning af målgruppen – Hvem er omfattet og hvem er ikke
 • Kriterier – Helbredsmæssig nødvendighed og økonomiske forhold
 • Vejledningsforpligtelse – Mulighed for at søge om at få dækket egenbetaling – Konsekvenser for opholdstilladelse / familiesammenføring
 • Tandlægefaglig vurdering – Hvad kan der ydes tilskud til
 • Dialog med tandlæge i tilfælde af uenighed og evt. inddragelse af borger
 • Partshøring af borger i henhold til den tandlægefaglige vurdering
 • Beregning af tilskud og afgørelse – Afslag, hel/delvis bevilling, tilbagebetaling
 • Klagevejledning
 • Genvurdering – Ændret afgørelse eller fastholdelse
 • Afregning – Afregningsredskab – Afvigelser fra det bevilgede beløb

Vi kommer også ind på helbredstillæg og personligt tillæg til folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Her er hovedvægten lagt på den tandlægefaglige vurdering, men vi ser også på bevilling og afregning i Opus LEX

Tid og sted
Kl. 9-16

24. februar 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
26. februar 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Undervisere:
Helle Gerdes, Tandlægekonsulent i Københavns Kommune
Sissal Egholm, Sagsbehandler i Enheden for Sociale Ydelser, Københavns Kommune

Pris
3.395.- plus moms