Cpr. lovgivningen og folkeregistrering

Hvem bor hvor? Sidder du som sagsbehandler i kommunen og skal forholde dig til borgerens folkeregisteregistrering – f.eks. i forbindelse med fastlæggelsen af handlepligten efter retssikkerhedsloven eller andre tilfælde? På dette kursus kommer vi rundt om lovgivningens krav og regler med vægt på:

 • Lovens formål
 • Den kommunale folkeregistrering
 • Flytning i Danmark
 • Tilflytning til Danmark
 • Fraflytning til udlandet
 • Videregivelse af oplysninger
 • Offentlige myndigheders behandling af personnummer
 • Klageadgangen
 • Straf

Kurset henvender sig til ledere og kommunale sagsbehandlere, der i deres daglige sagsbehandling har behov for en grundlæggende indsigt i reglerne om folkeregistrering.

Tid og sted
KL. 9-16

 1. april 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
 1. april 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Greve Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms