Serviceloven § 41 og § 42

Disse to bestemmelser er hver for sig meget vanskelige at fortolke. Vi skaber overblik og giver dig fagligt styr på området. Kurset henvender sig både til ’nybegynderne’ og til dem, der har arbejdet med paragrafferne nogle år. På dagen vil vi gennemgå både det grundlæggende og samtidig komme godt ud i krogene af både § 41 og § 42, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser. Emner der vil blive gennemgået er:

 

 • Fortolkningen af bestemmelserne
 • Personkredsen for støtte
 • Nødvendige merudgifter
 • Afgrænsning af forsørgelse
 • Vigtige juridiske principper i arbejdet – herunder sektor- og lex specialis principperne
 • De øvrige tildelingsbestemmelser
 • Krav til sagsbehandlingen

 

Servicelovens § 41

 • Social rettighed – herunder formålsbestemmelsen i Sel § 1
 • Målgruppen – herunder ophold i udlandet
 • Grundlæggende betingelser
 • Eksempler på merudgiftsydelser (vejledning & praksis)
 • Beregningsregler
 • Afgrænsning til anden lovgivning – bestemmelsens subsidaritet samt reglerne om sektoransvar.

 

Servicelovens § 42

 • Betingelser for at give kompensation
 • Ydelser der er forbundet med kompensation, ferieproblematik, manglende arbejdsløshedsdækning, sammenstød med graviditetsregler mm.
 • Hvilke indtægtstyper danner udgangspunkt for beregning og hvordan sker det?
 • Opfølgning og ophør.

 

Vidensdeling vil være en del af undervisningsformen og der opfordres til at man medbringer egne sager. Du har også mulighed for at fremsende spørgsmål på forhånd, som vi kan tage op på dagen.

Tid og sted
KL. 9.00-15.30

25. februar 2019, Scandic Roskilde
26. februar 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Lektor, Cand. jur. UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. + moms