Servicelovens §§ 41, 42 & 44

Dækning af nødvendige merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig, praktisk hjælp samt aflastning.

Disse bestemmelser er hver for sig meget vanskelige at fortolke. Vi skaber overblik og giver dig fagligt styr på området. Kurset henvender sig både til ’nybegynderne’ og til dem, der har arbejdet med paragrafferne nogle år. På dagen vil vi gennemgå både det grundlæggende og samtidig komme godt ud i krogene af både §§ 41, 42 og 44, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser. Emner der vil blive gennemgået er:

 • Fortolkningen af bestemmelserne
 • Personkredsen for støtte
 • Vigtige juridiske principper i arbejdet – herunder sektor- og lex specialis principperne
 • Krav til sagsbehandlingen

Servicelovens § 41

 • Hvad er omfattet?
 • Hvad er en nødvendig merudgifter ved forsørgelsen?
 • Kommunernes mulighed for at bestemme serviceniveauet.
 • Beregning af støtten – alle mulige tillæg mv.
 • Sammenhæng med § 116, stk. 2
 • Beregningsproblemer omkring enkeltudgifter (enkelt- og løbende udgifter).
 • Kommunernes mulighed for at styrer serviceniveauet.

Servicelovens § 42

 • Hvornår er der tale om tabt arbejdsfortjeneste?
 • Bevilling af timer, hvor mange timers kompensation og til hvad?
 • Hvornår skal der givers kompensation og hvornår skal andre tage over?
 • Hvilke indtægtstyper danner udgangspunkt for beregning og hvordan sker det?
 • Ydelser der er forbundet med kompensation, for eksempel når den stopper, ferieproblematik, manglende arbejdsløshedsdækning, sammenstød med graviditetsregler mm.

Servicelovens § 44

 • Hvad forstår man ved personlig hjælp og pleje?
 • Hvad er hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet?
 • Hvornår bevilges afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne?

Hvornår skal kommunen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til et barn, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor?

Tid og sted
KL. 9.00-15.30

23. november 2020, Quality Hotel Høje Taastrup
26. november 2020, Hotel Hedegaarden Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Lektor, Cand. jur. UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. + moms