Mellemkommunal Refusion
– med vægt på handlepligt!

Reglerne om handlepligt og mellemkommunal refusion er nogle af de vanskeligste regler af fortolke. På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af reglerne, hvor vi bl.a. kommer ind på:

Opholds- og handlekommunebegrebet for børn og voksne f.eks:

 • Hvilken kommune er opholdskommune?
 • Hvilke forhold tillægges vægt ved vurderingen?
 • Uenighed mellem flere kommuner
 • Hjemløses opholdskommune
 • Krisecentre
 • Anbragte børn
 • Delegationsaftaler
 • Klagesystemet
 • Refusionsprincipper
 • Er det alle ydelser der skal refunderes?
 • Kan man tidsbegrænse refusionen?
 • Skal der ligge papir på refusionen?
 • Hvornår medvirkes der?
 • Hvad med efterværn?
 • Udslusning til eget hjem fra boformer
 • Forældelse
 • Klagesystemet

Kurset er et generelt kursus, som ikke tager specifikt udgangspunkt alene i børne- eller voksenområdet.

Tid og sted
KL. 9-16

2. december 2019, Scandic Roskilde
5. december 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

11. maj 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
13. maj 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Greve Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms