Sygedagpenge, grundlæggende – jobcenter 

Er du ny på området eller ønsker du at få genopfrisket din viden, så er dette kurset for dig. Vi gennemgår sygedagpengeopfølgningens regler og praksis fra a-z

Vi inddrager endvidere de formelle regler og deres betydning for sagsbehandlingen. Udgangspunktet er en korrekt og effektiv sagsbehandling, hvor den sygemeldte inddrages og bliver hørt. Samtidig kan du undgå sager med fejl, der senere skal rettes.

  • Reglerne i sammenhæng: hvilke regler har betydning når man arbejder med sygedagpengeopfølgning?
  • Reglerne om sygdom og uarbejdsdygtighed
  • 56 -aftaler
  • Overblik over reglerne for visitation og opfølgning
  • I hvilke situationer skal sygedagpengene ophøre ved manglende medvirken, hvordan skal sagerne håndteres, og hvornår har borgeren ret til at afvise behandling?
  • Hvad er arbejdsgiverens ret og pligt?
  • Reglerne om revurderingstidspunkt, forlængelse og jobafklaringsforløb
  • Når borgeren er omfattet af tidsbegrænsningen ved første fraværsdag

Vi arbejder med cases, oplæg og dialog.

Tid og sted
9-16

16. september 2019, Scandic Roskilde
3. oktober 2019, Scandic Vejle

Underviser
Malene Haarder, leder af Arbejdsmarkeds- og Socialpolitisk Enhed i BUPL

Pris
2.395 kr. + moms