Ressourceforløbsydelse

Arbejder du med udbetaling af ressourceforløbsydelse, er dette kursus noget for dig. På kursusdagen vil vi arbejde med begge former for ressourceforløbsydelse, nemlig

 • ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og
 • ressourceforløbsydelse under jobafklaring

Førtidspensions- og fleksjobreformen gav nyt ydelsesområde: Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb efter LAS kap. 6 a. Og med dagpengereformen vil mange sygemeldte, der ikke får forlænget sygedagpengene efter 22 uger, overgå til jobafklaringsforløb, hvor der modtages ressourceforløbsydelse efter LAS kap. 6 b. Med udgangspunkt fra ydelseskontoret arbejder vi med reglerne om ressourceforløb

 • FØP- og fleksjobreformen – herunder ressourceforløbet som begreb
 • Opgavevaretagelsen
 • Ressourceforløbsydelsen
  – målgrupperne
  – fastlæggelsen af satsen
 • Retten til et ressourceforløb
 • Fradrag i ressourceforløbsydelsen
 • Ressourceforløbsydelse i feriesituationer
 • Rådigheds- og sanktionsreglerne
 • § 34 under et ressourceforløb

Og herefter gennemgås reglerne for ressourceforløbsydelse under jobafklaring

 • Hvem er berettiget til jobafklaringsforløb
 • Retten til et jobafklaringsforløb
 • Indhold og varighed
 • Satserne
 • Fradrag i ressourceforløbsydelsen
 • Rådigheds- og sanktionsreglerne
 • Refusion til arbejdsgiver

Tid og sted
kl. 9-16
8. november 2018, Scandic Roskilde
12. november 2018, Scandic Vejle

25. marts 2019, Scandic Roskilde
26 marts 2019, Scandic Vejle

Underviser:
Henrik Bæk, Cand. Jur. Lektor på UC Syd

Pris:
2.395 kr. plus moms