Repatriering og Reintegrationsbistand

Der er i de seneste par år kommet et større fokus på midlertidighed for visse udlændinge i Danmark samt mulighederne for at gøre brug af repatrieringsordningen. Personkredsen, der kan repatriere med økonomisk hjælp er blevet udvidet og selve den økonomiske hjælp er større.

Dette kursus er for dig, der arbejder med repatrieringssager i en kommune, måske som ny på området.  Bemærk, at der er fokus på den økonomiske del. Men de medarbejdere, der skal rådgive om ordningen, kan også deltage. Vi gennemgår det nyeste på området, herunder aktuelle tal og evt. lovforslag/kommende lovændringer. Vi ser bl.a. på:

  • Repatrieringslovens målgrupper
  • Rådgivning og administration af ordningen
  • Jobcentrenes opgaver og muligheder i relation til repatriering
  • Hvad omfatter støtten til repatriering
  • Vurdering af ansøgerens aktuelle økonomi, herunder formue
  • Fortrydelsesret
  • Tilbagebetaling af hjælp til repatriering
  • Reintegrationsbistand, personkredsen, supplerende reintegrationsbistand mm.

På dagen er der desuden plads til erfaringsudveksling og drøftelse af egne sager.

Tid og sted
KL. 9-16

9. marts 2021, Zleep Hotel i Høje Taastrup
16. marts 2021, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Faglig konsulent Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms