Ressourceforløb – Jobafklaringsforløb og ledighedsydelsesforløb

Arbejdet som koordinerende sagsbehandler er centralt for indsatsen omkring ressourceforløb, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i de regler der er grundlæggende for at kunne udføre arbejdet som koordinerende sagsbehandler. Vi gennemgår og diskuterer arbejdet med rehabiliteringsplanen, rehabiliteringsteamets rolle, indsatsen i ressourceforløbet mv., især med vægt på mulighederne efter beskæftigelsesloven.

Kursusdagen indeholder bl.a

Den koordinerende sagsbehandler

  • Regler om den koordinerende sagsbehandlers rolle – hvor står de og hvad betyder de?

Sagsbehandling og visitation

  • Rehabiliteringsplanen
  • Rehabiliteringsteam

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

  • Målgrupper
  • Visitationskriterier
  • Forløb
  • Indhold og tilbud

Koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Tid og sted
9.00-15.3

6. december 2017, Scandic Roskilde
13. december 2017, Scandic Jakob Gade i Vejle

18. juni 2018, Scandic Roskilde
20. juni 2018, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Jens Finkelstein, specialkonsulent, tidligere ansættelse i KL

Pris:
2.395 kr. plus moms