Rådighed og sanktion – også de nye regler

På dette kursus beskæftiger vi os med de regler om rådighed og sanktion, der gælder personer der modtager kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse.

Nye regler om sanktion: Der forventes lovforslag om ændringer i sanktionssystemet til 1. juli 2019. I det omfang de kommende regler foreligger, vil de blive medtaget på kurset. Programmet for kursusdagen indeholder bl.a. flg.:

·         Betingelser for hjælp

·         Rådighed

  • ·         Rådighedsbegrebet
  • ·         Rådighedsvurderingen
  • ·         Generelle Rådighedsbetingelser

·         Sanktioner

  • ·         Vejledning om sanktioner
  • ·         Periodesanktioner
  • ·         Punktsanktioner
  • ·         Midlertidigt ophør
  • ·         Ophør af hjælp/åbent tilbud
  • ·         Tilbagebetaling

Kurset henvender sig til jobcentrets beskæftigelsesmedarbejdere, medarbejdere fra ydelsescentre og konsulenter fra andre aktører.

Tid og sted
9.00-15.30

19. februar 2019, Scandic Roskilde
7. maj 2019, Scandic Vejle

Underviser:
Jens Finkelstein, specialkonsulent

Pris:
2.395 kr. plus moms