Integrationsloven for jobcentermedarbejdere
– herunder nyeste udspil på udlændinge området


Arbejder du med integrationsloven, herunder danskuddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter for udlændinge omfattet af integrationsloven, enten som sagsbehandler eller jobkonsulent, er dette kursus måske noget for dig.

På kursusdagen kommer vi omkring de fleste af de opgaver, kommunerne har inden for integrationsloven og danskuddannelsesloven.

Vi gennemgår det nyeste, der sker på integrationsområdet. Lige nu er der ændringer på vej på området, vi gennemgår de vigtige dele af lovforslag L140.(ikrafttræden 1. marts 2019) Dette lovforslag markerer en ny tilgang til udlændinge- og integrationsområdet med større fokus på midlertidighed og hjemsendelse.

Vi gennemgår bl.a.:

Integrationslovens målgrupper

 • Kommunernes opgaver i henhold til integrationsloven, herunder bl.a.
 • Modtagelse og boligplacering
 • helbredsmæssig vurdering
 • integrationsprogram (fremover selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram)
 • integrationskontrakt og opfølgning
 • danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrergruppen
 • beskæftigelsesrettede tilbud i henhold integrationsloven
 • styrkelse af repatrieringsordningen – jobcentrets opgaver
 • ”flyttebestemmelsen” i integrationsloven
 • Finansiering af indsatsen med fokus på resultattilskud
 • Hovedbetingelser for tidsubegrænset ophold

Kurset retter sig både mod medarbejdere, der er nye på området, og mere erfarne medarbejdere.

Tid og sted
Kl. 9-16

18. marts 2019, Scandic i Roskild
25. marts 2019, Scandic Jakob Gade i Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Chefkonsulent, Gladsaxe Kommune

Pris:
2395.- plus moms