Integrationsloven for jobcentermedarbejdere
– herunder nyeste udspil på udlændinge området

Arbejder du med integrationsloven, herunder danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats for udlændinge omfattet af integrationsloven, enten som sagsbehandler eller jobkonsulent, er dette kursus måske noget for dig.

På kursusdagen kommer vi omkring de fleste af de opgaver, kommunerne har inden for integrationsloven og danskuddannelsesloven. Vi ser også på en lille del af repatrieringsloven, som nu spiller en større rolle i integrationsarbejdet.

Vi gennemgår det nyeste, der sker på integrationsområdet, herunder de lovændringerne som følge af L140, som har markeret en ny tilgang til udlændinge- og integrationsområdet med større fokus på midlertidighed og hjemsendelse. Vi gennemgår bl.a.:

Integrationslovens målgrupper

 • Kommunernes opgaver i henhold til integrationsloven, herunder bl.a.
 • Modtagelse og boligplacering
 • helbredsmæssig vurdering
 • integrationsprogram (fremover selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram)
 • kontrakt og opfølgning
 • danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrergruppen
 • beskæftigelsesrettede tilbud i henhold integrationsloven
 • styrkelse af repatrieringsordningen – jobcentrets opgaver
 • ”flyttebestemmelsen” i integrationsloven
 • Kort om finansiering af indsatsen med fokus på resultattilskud
 • Hovedbetingelser for tidsubegrænset ophold

Kurset retter sig både mod medarbejdere, der er nye på området, og mere erfarne medarbejdere.

Tid og sted
Kl. 9-16

30. oktober 2019, Scandic i Roskilde

Underviser
Birgitte Vallø, Chefkonsulent, Gladsaxe Kommune

Pris:
2395.- plus moms