Integrationsloven for jobcentermedarbejdere
– herunder nyeste ændringer på udlændingeområdet

Arbejder du med integrationsloven, herunder danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats for udlændinge omfattet af integrationsloven, enten som sagsbehandler eller jobkonsulent, er dette kursus måske noget for dig.

På kursusdagen kommer vi omkring de fleste af de opgaver, kommunerne har inden for integrationsloven og danskuddannelsesloven. Vi ser også på en lille del af repatrieringsloven, som nu spiller en større rolle i integrationsarbejdet.

Vi gennemgår det nyeste, der sker på integrationsområdet, herunder aktuelle og evt. kommende lovændringer. På kursusdagen gennemgår vi  bl.a.:

Integrationslovens målgrupper

Kommunernes opgaver i henhold til integrationsloven, herunder

modtagelse og boligplacering
helbredsmæssig vurdering
selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram
kontrakt og opfølgning
danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrergruppen
beskæftigelsesrettede tilbud i henhold integrationsloven
styrkelse af repatrieringsordningen – jobcentrets opgaver
”flyttebestemmelsen” i integrationsloven
Kort om finansiering af indsatsen med fokus på resultattilskud
Hovedbetingelser for tidsubegrænset ophold
Kurset retter sig både mod medarbejdere, der er nye på området, og mere erfarne medarbejdere.

Tid og sted
Kl. 9-16

7. september 2020, Quality Hotel i Høje Taastrup
9. september 2020, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Faglig Konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris:
2395.- plus moms