Den nye LAB-lov

I februar fremsætter regeringen et forslag til en ny LAB-lov. Lovforslaget udmønter aftalen om “En forenklet beskæftigelsesindsats”. Lovforslaget indebærer en helt ny forenklet og gennemskrevet lov om den aktive beskæftigelsesindsats, herunder færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper.

Aftalen betyder først og fremmest, at:

 • Kommune og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.
 • Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.
 • Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

At aftalen fremgår at lovforslaget bl.a. vil indeholde flg.:

 • Kontaktforløbet ensrettes på tværs af målgrupper, så alle får fire samtaler i jobcentret de første seks måneder
 • Forenkling af reglerne for indhold i samtalerne
 • Systematisk henvisningsforløb afskaffes
 • Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal senest efter seks måneders ledighed have et ret og pligt-tilbud
 • Ledige skal ikke længere mindst hver syvende dag gå på Jobnet for at tjekke jobforslag.
 • Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats
 • A-kasser kan deltage i videosamtaler
 • Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob
 • Udsatte borgere kan komme i virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted
 • Mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved ydelsesskift
 • Klarere jobsigte med virksomhedspraktik
 • Ensretning af varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik
 • Mulighed for ordinær uddannelse til ledige fleksjobvisiterede
 • Alle skal have et CV på Jobnet
 • Obligatorisk selvbooking af samtaler

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Læse mere om aftalen.

På kurset gennemgår vi den nye lov og hvad den betyder for det daglige arbejde i Jobcentret

Tid og sted
9.00-15.30

25. februar 2019, Scandic Hvidovre
27. februar 2019, Scandic Vejle

Underviser
Jens Finkelstein, specialkonsulent

Pris
2.395 kr. + moms