Den nye LAB-lov

Den nye  LAB-lov er vedtaget i Folketinget og træder i kraft 1. januar 2020. Loven udmønter aftalen om “En forenklet beskæftigelsesindsats”. Loven  indebærer en helt ny forenklet og gennemskrevet lov om den aktive beskæftigelsesindsats, herunder færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper.

På kurset gennemgår vi systematisk den nye lov. Viser hvad der er nyt og hvad der er gammelt stof, og hvad den betyder for det daglige arbejde i Jobcentret. Aftalen og dermed loven fremhæver  bl.a. flg. nydannelser:

 • Kontaktforløbet ensrettes på tværs af målgrupper, så alle får fire samtaler i jobcentret de første seks måneder
 • Forenkling af reglerne for indhold i samtalerne
 • Systematisk henvisningsforløb afskaffes
 • Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal senest efter seks måneders ledighed have et ret og pligt-tilbud
 • Ledige skal ikke længere mindst hver syvende dag gå på Jobnet for at tjekke jobforslag.
 • Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats
 • A-kasser kan deltage i videosamtaler
 • Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob
 • Udsatte borgere kan komme i virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted
 • Mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved ydelsesskift
 • Klarere jobsigte med virksomhedspraktik
 • Ensretning af varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik
 • Mulighed for ordinær uddannelse til ledige fleksjobvisiterede
 • Alle skal have et CV på Jobnet
 • Obligatorisk selvbooking af samtaler

Tid og sted
9.00-15.30

9. september 2019, Scandic Roskilde
16. september 2019, Scandic Vejle

Underviser
Jens Finkelstein, specialkonsulent

Pris
2.395 kr. + moms