Når udlændinge søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Antallet af udlændinge der søger kontanthjælp i Danmark stiger voldsomt – og ofte kommer den kommunale sagsbehandler i tvivl om, hvorvidt en udlænding er berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller blot hjælp til hjemrejsen.

På kursusdagen tager vi udgangspunkt i følgende persongrupper

  • Personer fra de nordiske lande
  • Personer fra EU-/EØS området
  • Personer fra de øvrige lande
  • Personer omfattet af integrationslovens regler om integrationsprogram

Vi arbejder med EU-bekendtgørelsen og vejledningen om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Vi ser på samspillet mellem statsforvaltningerne og kommunerne i sager om udlændinge.

Med indførelsen af integrationsydelsen 1. september 2015 vil der i en række tilfælde kun være mulighed for at yde integrationsydelse til udlændinge, der ikke har opholdt sig 7 år i Danmark inden for seneste 8 år.

Få bedre kendskab til, hvad reglerne er for registreringsbevis eller opholdstilladelse

Vi ser på kravene for at kunne modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Hvornår skal udlændinge indberettes til Udlændingestyrelsen

  • Indberetningen til Udlændingestyrelsen – indhold og tidsfrist
  • Reglerne om hjælp til hjemrejse
  • Hvornår skal familiesammenførte indberettes til Udlændingestyrelsen

Hvornår skal udlændinge indberettes til statsforvaltningen

Hvad skal man særligt være opmærksom på, når der beregnes ydelser til udlændinge med familie i hjemlandet.

Tid og sted
9-16

30. september 2020, Quality Hotel Høje Taastrup
21. september 2020,  Hotel Hedegården Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand.jur, Lektor UC SYD Esbjerg

Pris
2.395 kr. + moms