NYHEDER

Pensioner – fra før 2003

Enkeltydelser – videregående

Offentlig begravelse/bisættelse

Værgemål og magtanvendelse – med de nye regler

Sygedagpengeloven § 56

Den gode samtaler og konflikthåndtering

Ny jobcentermedarbejder – 2 dags kursus

Udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne

Boformer

Ungeindsatsen

Rådighed og sanktionsregler

          Repatriering og Reintegrationsbistand

 

Fagkurser gennemfører kurser, hvor du undervises i tolkning og forvaltning af den lovgivning, som du beskæftiger dig med i dit daglige arbejde. Du får den seneste viden inden for dit område på et højt fagligt niveau.