NYHEDER

Begravelseshjælp

Sygedagpengeloven § 56

Pladsanvisningen – med den nye lovgivning

Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og  § 95

Udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne

Virksomhedskonsulentens værktøjskasse

Enkeltydelser og personlige tillæg

Fra ung til voksen!

Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118

Sygedagpenge og international social sikring

Fagkurser gennemfører kurser, hvor du undervises i tolkning og forvaltning af den lovgivning, som du beskæftiger dig med i dit daglige arbejde. Du får den seneste viden inden for dit område på et højt fagligt niveau.